محصولات


امر طراحی سوله کاریست تخصصی و بسیار دقیق، فاکتورهای مهمی در طراحی دخیل هستند که بی توجهی به آنها می تواند هم هزینه ی گزافی را به سازنده تحمیل کند که صرفه ی اقتصادی را زیر سوال می برد و هم ممکن است نتیجه ی معکوس داده و استحکام و پایداری سازه را تضعیف نماید. برای طراحی یک سوله اطلاعات زیر مطلوب است :بار برف و نیروی باد روی سولهارتفاع جانبی سولهشیب مورد نظر سقف و طبیعتاً محاسبه ی ارتفاع تاج سولهطول دهانه ی عرضی سولهطول دهانه های طولی و تعداد قاب های طولی در نظر گرفته شده سولهآیا جرثقیل در طراحی سوله در نظر گرفته شود .

وشش مورد نظر سقف .با دانستن اطلاعت فوق و ابعاد در نظر گرفته شده جهت سوله اقدام به طراحی آن می نماییم که در نهایت تبدیل به نقشه ای اجرایی و اجرای سازه خواهد شد اما اجرای سازه ی سوله در ظاهر آسان اما در باطن مشکل است و تیم های مهندسی خاصی هستند .

 

اسکلت های فلزی ساختمانی در دو دسته هستند :

ساختمان های به اصطلاح بلند مرتبه بلندتر از 70 فوت (21 متر) است.
ساختمان های بلندتر از 100 متر ، به عنوان آسمان خراش (Skyscraper) نامیده می‌شود.هسته ممکن است در مرکز قرار داشته باشد، کمربند خرپایی از هر دو طرف گسترش می یابد یا در برخی موارد ممکن است در یک طرف ساختمان قرار بگیرد و پایه های آن به ستون های ساختمان در طرف دیگر وصل شود. کمربند خرپایی معمولا به شکل سازه های فولادی (1 یا 2 طبقه عمیق) در سازه های فولادی یا دیوارهای ساختمانی بتنی عمل می‌کنند که به طور موثری به عنوان سفت کننده ایجاد می شود که باعث ایجاد یک کوپل فشار کشش در ستون های بیرونی می‌شود.


مفهوم سیستم لوله ای بر اساس این ایده است که ساختمان را می توان برای مقاومت در برابر بارهای جانبی با طراحی آن به عنوان یک لوله توخالی عمود بر زمین است انجام داد. در ساده ترین تجسم لوله، محوطه بیرونی شامل ستون هایی نزدیک است که همراه با تیرهای عمیق از طریق اتصالات خمشی متصل می‌شوند. این مجموعه ستون‌ها و تیرها یک قاب سفت و سخت است که به دیوار سازه متراکم و قوی در خارج از ساختمان تبدیل می شود.

صنایع فلزی خاص


با بهره ‌وری سازه‌ای آنها به عنوان یک نسخه متنوع از سیستم های لوله، ساختار قطری به عنوان یک روند زیبایی شناختی جدید برای ساختمان های بلند در این دوره از سبک های پلورالیستی ظهور کرده است. طرح های اولیه ساختمان های بلند اثربخشی اعضای مورب را در مقاومت در برابر نیروهای جانبی نشان داد.

نیروی محوری در اعضای قطری موثر در برش جانبی است اما دارای اتصالات پیچیده است

مفهوم سیستم لوله ای بر اساس این ایده است که ساختمان را می توان برای مقاومت در برابر بارهای جانبی با طراحی آن به عنوان یک لوله توخالی عمود بر زمین است انجام داد. در ساده ترین تجسم لوله، محوطه بیرونی شامل ستون هایی نزدیک است که همراه با تیرهای عمیق از طریق اتصالات خمشی متصل می‌شوند. این مجموعه ستون‌ها و تیرها یک قاب سفت و سخت است که به دیوار سازه متراکم و قوی در خارج از ساختمان تبدیل می شود.

هسته ممکن است در مرکز قرار داشته باشد، کمربند خرپایی از هر دو طرف گسترش می یابد یا در برخی موارد ممکن است در یک طرف ساختمان قرار بگیرد و پایه های آن به ستون های ساختمان در طرف دیگر وصل شود.

Buy now