346

تعداد پروژه های انجام شده

24

تعداد پرسنل شرکت

24000

میزان تولید ماهانه سازه فلزی

محصولات :


گروه کارخانجات زرین سوله (جم) به جهت هماهنگ نمودن شرکتهای تابعه و حضوری پر رنگ و با اقتدار در عرصه تولید و صنعت تشکیل گردیده و در حال حاضر با مدیریت 3 شرکت صنعتی یکی از بزرگترین مجموعه های تولیدی بخش خصوصی در کشور به شمار آمده که بیش از 480 نفر پرسنل به صورت مستقیم در این گروه صنعتی مشغول فعالیت می باشد،


گروه کارخانجات مهندسی پتروسازه جم، یکی از بزرگترین کارخانجات تولید و طراحی اسکلت فلزی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و ساخت و طراحی انواع اسکلت فلزی برجهای بلند مرتبه بوده که مشتمل بر شرکتهای زیرمجموعه خویش نظیر (شرکت مهندسی زرین سوله، زرنیاکو) امید دارد با اتکا به پروردگار متعال و پشتوانه علمی و فنی پرسنل پرتوان خویش نقش بسزایی در سازندگی و آبادانی ایران عزیز ایفاء نماید.


پروژه ها


 

Buy now